ARGONAUT - Międzynarodowe Przedszkole

rekrutacja

 

Przedszkole przyjazne dziecku.

 

Przedszkole, które posiada bogatą ofertę dydaktyczną i wychowawczą, stwarza w ten sposób korzystne warunki do nauki i wychowania.

 

Przedszkole, które troszczy się o wszechstronny rozwój dziecka. Uczy kierowania swoją wolą i emocjami, wprowadza w kontakty społeczne, ćwiczy postawy i zachowania moralne.

 

Przedszkole, w którym każdy człowiek spotyka się z szacunkiem.

 

Przedszkole, które stwarza warunki do osiągnięcia małych i wielkich sukcesów, budowania poczucia własnej wartości.

 

Przedszkole, w którym panuje przyjazna i życzliwa atmosfera.

 

Przedszkole, w którym Pedagodzy starają się być wzorem dla swoich wychowanków. Przekazują im słowem, postępowaniem autentyczne wartości płynące z ich autorytetu moralnego jakim jest prawdziwość zasad, słów i czynów, co jest możliwe dzięki ich kompetencją zawodowym, wiedzy i ogromnemu zaangażowaniu w pracę z dziećmi.

 

Przedszkole, które na każdym kroku współdziała i wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.